ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ


Πολιτική Απορρήτου


ΟΜΙΛΟΣ VOICI LA MODE

 

Πολιτική απορρήτου

 

 1. Εισαγωγή. 1
 2. Βασικοί όροι 2
 3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με σας. 2
 4. Πώς συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα. 3
 5. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. 4
 6. Κατάρτιση Προφίλ. 8
 7. Προωθητικές επικοινωνίες και μάρκετινγκ. 8
 8. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. 8
 9. Πού κρατούνται τα προσωπικά σας δεδομένα. 9
 10. Για πόσο διάστημα θα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα. 9
 11. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός ΕΟΧ. 10
 12. Τα δικαιώματά σας. 10
 13. Ασφαλής φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. 13
 14. Πως να υποβάλετε παράπονο. 13
 15. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου. 13
 16. Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας. 13

 

1.    Εισαγωγή

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες για το ποιοι είμαστε και πώς και γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εξηγεί επίσης τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία και πως να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τις εποπτικές αρχές σε περίπτωση που έχετε παράπονο.

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και είμαστε υπεύθυνοι για ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα. Όταν το πράττουμε, δεσμευόμαστε από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (κοινώς γνωστός ως «GDPR» η «ΓΚΠΔ»), ο οποίος ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αυτών για σκοπούς του νόμου αυτού.

2.    Βασικοί όροι

Θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε εξηγώντας ορισμένους βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται στην πολιτική αυτή:

εμείς, εμάς, μας Ο Όμιλος Voici La Mode αποτελείται από διαφορετικές νομικές οντότητες. Αυτή η πολιτική απορρήτου εκδίδεται για λογαριασμό του Ομίλου Voici La Mode, και συνεπώς όταν αναφέρουμε «εμείς», «εμάς» ή «μας» σε αυτή την πολιτική απορρήτου, αναφερόμαστε στη σχετική εταιρεία του Ομίλου Voici La Mode που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας, δηλαδή τη:

·       Voici La Mode Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE 2146, εάν είστε πελάτης του Marks & Spencer στην Κύπρο(καταστήματα Λευκωσίας) ·

·       Voice La Mode (Cafe La Mode) Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE 143895, εάν είστε πελάτης του Cafe La Mode ·

·       Francium Enterprises Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE 179068, εάν είστε πελάτης του Celio στην Κύπρο.

·       Nerland Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE 418307, εάν είστε πελάτης του Accessorize στην Κύπρο.

·      Jarospin Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE 421691, εάν είστε πελάτης του Sfera στην Κύπρο.

·      Respintero Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE 420950, εάν είστε πελάτης του Etam και Undiz στην Κύπρο.

Όταν αναφερόμαστε στον «όμιλο μας», αναφερόμαστε στον Όμιλο Voici La Mode.

προσωπικά δεδομένα Οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.
ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων Προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές πεποιθήσεις, φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,

Γενετικά και βιομετρικά δεδομένα.

Στοιχεία που αφορούν την υγεία, την σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

3.    Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με σας

Μπορεί να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σχετικά με σας:

 • Δεδομένα Ταυτότητας που περιλαμβάνουν το όνομα και επώνυμό σας, τον τίτλο, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο σας και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να ελέγξουμε και να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, όπως τον αριθμό ταυτότητάς σας.
 • Στοιχεία Επικοινωνίας που περιλαμβάνουν τη διεύθυνση τιμολόγησης, τη διεύθυνση παράδοσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
 • Οικονομικά Δεδομένα που περιλαμβάνουν πληροφορίες τιμολόγησης και κάρτας πληρωμής.
 • Δεδομένα Συναλλαγών που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές και προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από εμάς.
 • Δεδομένα Παρατηρήσεων και Διαγωνισμών που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στα προγράμματα πιστότητας (loyalty schemes) που παρέχουμε, τις παρατηρήσεις που μας δίνετε και τις απαντήσεις σας σε έρευνες, διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.
 • Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνιών που περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη προωθητικού υλικού (μάρκετινγκ) από εμάς, άλλα μέλη του ομίλου μας και από τρίτους συνεργάτες μας.

Δεν συλλέγουμε συνήθως ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σε σχέση με εσάς και ούτε συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος συλλογής ή επεξεργασίας τέτοιων προσωπικών δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε για τον λόγο εκ των προτέρων και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα αυτά μόνο με τη ρητή σας συγκατάθεση.

Όταν απαιτείται από τον νόμο να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για να μπορούμε να σας προσφέρουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας και εσείς δεν μας παρέχετε αυτά τα δεδομένα όταν σας ζητηθεί, αυτό μπορεί να μας εμποδίσει ή καθυστερήσει να σας προσφέρουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Σε τέτοια περίπτωση, ίσως χρειαστεί να ακυρώσουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έχετε μαζί μας, αλλά θα σας ειδοποιήσουμε για αυτό τη δεδομένη στιγμή.

Συνήθως δεν συλλέγουμε και δεν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα παιδιών (δηλ. ατόμων κάτω των δεκαέξι ετών) και δεν επιτρέπουμε σε παιδιά να συμμετάσχουν στα σχέδια ανταμοιβής πιστών πελατών μας (loyalty schemes). Όπου χρειάζεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τέτοια προσωπικά δεδομένα, το πράττουμε μόνο εφόσον έχουμε πρώτα λάβει τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους ή όπου άλλως πως μας επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο.

4.    Πώς συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε τα περισσότερα από αυτά τα προσωπικά σας δεδομένα κατευθείαν από εσάς – προσωπικά, τηλεφωνικώς, μέσω γραπτού μηνύματος, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω οποιωνδήποτε ψηφιακών εφαρμογών μας που μπορεί να χρησιμοποιείτε.

Ωστόσο, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα:

 • από δημόσια προσβάσιμες πηγές ·
 • από cookies στην ιστοσελίδα μας – για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην πολιτική μας σχετικά με τα cookies · και
 • μέσω των συστημάτων πωλήσεων και των συστημάτων πληροφορικής μας.

5.    Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν έχουμε καλό λόγο για κάτι τέτοιο, π.χ.:

 • για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις,
 • για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας ή για να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματος σας προτού συνάψουμε σύμβαση,
 • για σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας ή αυτών τρίτων προσώπων, όπου τα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν των δικών μας συμφερόντων ή των συμφερόντων των τρίτων προσώπων, ή
 • όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

 

Νόμιμο συμφέρον είναι όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας, εφόσον δεν υπερισχύουν αυτού τα δικά σας δικαιώματα και συμφέροντα.

Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα και τις νομικές βάσεις στις οποίες βασιζόμαστε για να το πράξουμε:

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα Είδη δεδομένων Νόμιμη βάση για την επεξεργασία
Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, περιλαμβανομένων:

(α) για να επεξεργαστούμε και παραδώσουμε την παραγγελία σας

(β) για να διαχειριζόμαστε πληρωμές, τέλη και χρεώσεις

(γ) για να εισπράττουμε και ανακτούμε χρήματα που οφείλονται σε εμάς

(α) Δεδομένα Ταυτότητας

(β) Στοιχεία Επικοινωνίας

(γ) Οικονομικά Δεδομένα

(δ) Δεδομένα Συναλλαγών

(α) Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας ή λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος σας πριν τη σύναψη σύμβασης

(β) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για να καταγράφουμε και διαχειριζόμαστε τις συναλλαγές μας)

(γ) Απαραίτητο για τη συμμόρφωση μας με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις

Για τη διαχείριση της σχέσης μας με σας, περιλαμβανομένων:

(α) Να σας ειδοποιούμε για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας ή στον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε μαζί σας

(β) Την επικαιροποίηση των δεδομένων που έχουμε αναφορικά με εσάς

(γ) όταν σας ζητούμε να προβείτε σε αξιολόγηση ή να συμπληρώσετε μια έρευνα

(α) Δεδομένα Ταυτότητας

(β) Στοιχεία Επικοινωνίας

 

(α) Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας ή λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος σας πριν τη σύναψη σύμβασης

(β) Απαραίτητο για τη συμμόρφωση μας με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις

(γ) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για να σας ενημερώνουμε σχετικά με την επιχείρηση μας, να κρατούμε επικαιροποιημένα τα αρχεία μας και για τη διερεύνηση του τρόπου που οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τα προϊόντα/υπηρεσίες μας)

Για να μπορείτε να συμμετάσχετε σε και να διαχειριζόμαστε τα σχέδια ανταμοιβής πιστών πελατών (loyalty schemes), κληρώσεις, διαγωνισμούς ή έρευνες μας (α) Δεδομένα Ταυτότητας

(β) Στοιχεία Επικοινωνίας

(γ) Δεδομένα Συναλλαγών

(δ) Δεδομένα Παρατηρήσεων και Διαγωνισμών

(ε) Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

(α) Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας ή λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος σας πριν τη σύναψη σύμβασης

(β) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για να ερευνούμε τον τρόπο που οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τα προϊόντα/υπηρεσίες μας και να αναπτύσσουμε τα προϊόντα και την επιχείρηση μας)

(c) Τη συγκατάθεση σας (όπου δεν ισχύει κάποιο από τα πιο πάνω)

Για να λειτουργούμε, διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε την επιχείρησή μας, περιλαμβανομένων:

(α) να διασφαλίζουμε την τήρηση επιχειρηματικών πολιτικών,

(β) επιχειρησιακοί λόγοι, όπως η βελτίωση της απόδοσης, η εκπαίδευση και ο έλεγχος της ποιότητας

(γ) την αποτροπή και την ανίχνευση απάτης

(δ) την παρεμπόδιση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και τροποποιήσεων σε συστήματα

(ε) στατιστική ανάλυση για να μας βοηθήσει στη διαχείριση της επιχείρησής μας, π.χ. σε σχέση με τις οικονομικές μας επιδόσεις, την πελατειακή βάση μας, το φάσμα προϊόντων μας ή άλλα μέτρα βελτίωσης απόδοσης

στ) τη διασφάλιση ασφαλών εργασιακών πρακτικών, διοίκηση προσωπικού και αξιολογήσεις

(α) Δεδομένα Ταυτότητας

(β) Στοιχεία Επικοινωνίας

(γ) Οικονομικά Δεδομένα

(δ) Δεδομένα Συναλλαγών

(ε) Δεδομένα Παρατηρήσεων και Διαγωνισμών

(α) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για τη λειτουργία, διαχείριση και προστασία της επιχείρησής μας, την παρακολούθηση και βελτίωση της επιχείρησής μας, για να διασφαλίζουμε ότι ακολουθούμε τις δικές μας εσωτερικές διαδικασίες και εργαζόμαστε αποτελεσματικά, να αποτρέπουμε και εντοπίζουμε απάτες και μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις και τροποποιήσεις σε συστήματα, και στα πλαίσια αναδιοργάνωσης της επιχείρησης μας ή αναδιάρθρωσης του ομίλου μας)

(β) Απαραίτητο για τη συμμόρφωση μας με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις

 

Συγκέντρωση και παροχή πληροφοριών και καταχώριση εγγράφων που απαιτούνται από τον νόμο ή που σχετίζονται με ελέγχους, ερωτήματα ή έρευνες από ρυθμιστικούς φορείς ή αρχές (α) Δεδομένα Ταυτότητας

(β) Στοιχεία Επικοινωνίας

(γ) Οικονομικά Δεδομένα

(δ) Δεδομένα Συναλλαγών

 

(α) Απαραίτητο για τη συμμόρφωση μας με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις

(β) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για την προστασία των δικαιωμάτων μας και την υπεράσπιση μας στα πλαίσια ελέγχων, ερωτημάτων ή ερευνών)

Εξωτερικοί έλεγχοι και έλεγχοι ποιότητας (α) Δεδομένα Ταυτότητας

(β) Στοιχεία Επικοινωνίας

(γ) Οικονομικά Δεδομένα

(δ) Δεδομένα Συναλλαγών

(α) Απαραίτητο για τη συμμόρφωση μας με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις

(β) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για διατήρηση των πιστοποιήσεών μας και για λειτουργία με τα υψηλότερα πρότυπα)

 

Για να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, το μάρκετινγκ, τις σχέσεις μας με τους πελάτες μας και τις εμπειρίες τους (α) Δεδομένα Συναλλαγών

(β) Δεδομένα Παρατηρήσεων και Διαγωνισμών

(γ) Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για να καθορίζουμε τύπους πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να διατηρούμε την ιστοσελίδα μας ενημερωμένη και σχετική, να αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας και να ενημερώνουμε τη στρατηγική μάρκετινγκ μας)
Μάρκετινγκ της επιχείρησής μας και υποβολή προτάσεων και συστάσεων σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (α) Δεδομένα Ταυτότητας

(β) Στοιχεία Επικοινωνίας

(γ) Δεδομένα Συναλλαγών

(δ) Δεδομένα Παρατηρήσεων και Διαγωνισμών

(ε) Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

(α) Συγκατάθεσή σας

(β) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για να αναπτύσσουμε τα προϊόντα / υπηρεσίες μας και να προωθούμε και αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας)

Ο πιο πάνω πίνακας δεν ισχύει για ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τις οποίες συνήθως επεξεργαζόμαστε μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας (εκτός αν ο νόμος επιτρέπει την επεξεργασία χωρίς αυτή).

Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν εύλογα θεωρούμε ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για κάποιο άλλο λόγο και ο λόγος εκείνος είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό.

Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κάποιο σκοπό που δεν συνδέεται με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε αρχικά, θα σας ειδοποιήσουμε και θα εξηγήσουμε τη νομική βάση, η οποία μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή συγκατάθεσή σας, σε συμμόρφωση με τους πιο πάνω κανόνες, όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

6.    Προωθητικές επικοινωνίες και μάρκετινγκ

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στέλνουμε ενημερώσεις (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτού μηνύματος, τηλεφώνου, ειδοποιήσεων εφαρμογών (app notifications) ή ταχυδρομείου) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και αυτά άλλων μελών του ομίλου μας, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών προσφορών, προωθητικών ενεργειών ή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνούμε μαζί σας για σκοπούς προώθησης και μάρκετινγκ και θα ζητούμε τη συγκατάθεση αυτή ξεχωριστά και με σαφήνεια.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για επικοινωνίες προώθησης και μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή:

 • στέλνοντας email, καλώντας ή γράφοντας σε μας – δείτε παρακάτω: «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας»
 • χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «διαγραφή» σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το «STOP» σε γραπτά μηνύματα τηλεφώνου

Θα αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα πάντοτε με τον μέγιστο σεβασμό και δεν θα τα μοιραζόμαστε ποτέ για σκοπούς μάρκετινγκ με άλλους οργανισμούς εκτός του ομίλου μας.

 

7.    Κατάρτιση προφίλ

Σε περίπτωση που έχετε συγκατατεθεί να επικοινωνούμε μαζί σας για σκοπούς προώθησης και μάρκετινγκ στα πλαίσια του Προγράμματος Επιβράβευσης myVLM, επιθυμούμε να σας αποστέλλουμε εξατομικευμένες επικοινωνίες προώθησης και μάρκετινγκ.

Για να μπορούμε να σας αποστέλλουμε τέτοια εξατομικευμένη επικοινωνία, πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αναλύουμε αυτόματα και να προβλέπουμε τις αγοραστικές σας συνήθειες, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα, π.χ. εάν είναι πιθανό να αγοράσετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία. Αυτό είναι γνωστό και ως «κατάρτιση προφίλ». Για την ανάλυση και πρόβλεψη των αγοραστικών σας συνηθειών, προτιμήσεων και ενδιαφερόντων, χρησιμοποιούμε διάφορα μοντέλα και αλγόριθμους. Σε συντομία, η λογική που εμπλέκεται σε αυτά τα μοντέλα και τους αλγόριθμους είναι η εξατομικευμένη εμπειρία του πελάτη.

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε αυτό και θα ζητούμε τη συγκατάθεση αυτή ξεχωριστά και με σαφήνεια.

Για να δημιουργήσουμε το προφίλ σας και να σας αποστέλλουμε εξατομικευμένες επικοινωνίες προώθησης και μάρκετινγκ, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που παρέχετε απευθείας σε μας, τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν ψωνίζετε από μας και τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από δημόσια διαθέσιμες πηγές.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Που παραχωρείται απευθείας εσείς
 2. Δεδομένα Ταυτότητας
 3. Στοιχεία Επικοινωνίας
 4. Που συλλέγουμε αυτόματα με άλλες μεθόδους:
 5. λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές και προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από μας και ιστορικό αγορών (μέσω των συστημάτων πωλήσεων και των συστημάτων πληροφορικής μας)
 6. τόπος αγοράς (μέσω των συστημάτων πωλήσεων και των συστημάτων πληροφορικής μας)
 7. συχνότητα επισκέψεων στα καταστήματα (μέσω των συστημάτων πωλήσεων και των συστημάτων πληροφορικής μας)
 8. μέθοδος ή δίκτυο αγοράς (μέσω των συστημάτων πωλήσεων και των συστημάτων πληροφορικής μας, και
 9. αγαπημένη μάρκα (brand)(από ανάλυση του ιστορικού αγορών σας)

 

Θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για σκοπούς κατάρτισης προφίλ για όσο χρόνο συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης myVLM και συμφωνείται να λαμβάνεται εξατομικευμένες επικοινωνίες προώθησης και μάρκετινγκ.

 

8.    Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συνήθως μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με:

 • εταιρείες του ομίλου μας ·
 • παρόχους υπηρεσιών όπως τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για να σας παραδώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και τους πάροχους διαχειριστικής υποστήριξης (logistics) και υπηρεσιών πληρωμών ·
 • άλλα τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για να μας βοηθούν στην λειτουργία της επιχείρησής μας, π.χ. εταιρείες μάρκετινγκ ή οικοδεσπότες ιστότοπων (website hosts) και διαχειριστές των προγραμμάτων πιστότητας (loyalty schemes) μας·
 • τρίτους τους οποίους έχετε εγκρίνει, π.χ. ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων τι οποίες επιλέγετε να συνδέσετε με τον λογαριασμό σας ·
 • επαγγελματίες συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, σύμβουλων επιχειρήσεων και ελεγκτών, οι οποίοι παρέχουν νομικές, συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες σε μας · και
 • τους ασφαλιστές και τις τράπεζες μας.

Επιτρέπουμε σε τρίτους να χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν είμαστε ικανοποιημένοι ότι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επιβάλλουμε επίσης συμβατικές υποχρεώσεις στους παρόχους υπηρεσιών για να διασφαλίζουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για την παροχή υπηρεσιών προς εμάς και εσάς.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε και να ανταλλάξουμε πληροφορίες με αρχές επιβολής του νόμου, άλλες αρχές και ρυθμιστικούς φορείς για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

Ενδέχεται επίσης να πρέπει να μοιραστούμε κάποια προσωπικά δεδομένα με άλλα μέρη, όπως δυνητικούς αγοραστές μέρους ή όλης της επιχείρησης μας ή κατά τη διάρκεια μιας αναδιάρθρωσης. Συνήθως, οι πληροφορίες θα είναι ανώνυμες αλλά αυτό μπορεί να μην είναι πάντα δυνατό. Ο αποδέκτης των πληροφοριών θα δεσμεύεται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

9.    Πού κρατούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα ενδέχεται να κρατούνται στα γραφεία μας και σε εκείνα των εταιρειών του ομίλου μας, εισπρακτόρων, πάροχων υπηρεσιών, αντιπρόσωπων και πρακτορείων όπως περιγράφεται πιο πάνω (βλέπε πιο πάνω: «Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα»).

Ορισμένα από αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συμβεί αυτό, βλέπε πιο κάτω: «Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός ΕΟΧ».

10. Για πόσο διάστημα θα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιωνδήποτε νομικών ή λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων αναφοράς.

Συνήθως θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ενόσω έχετε λογαριασμό μαζί μας ή σας παρέχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες. Στη συνέχεια, θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για:

 • να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παράπονα ή απαιτήσεις που υποβάλλονται από εσάς ή για λογαριασμό σας,
 • να αποδείξουμε ότι σας χειριστήκαμε σύμφωνα με τον νόμο, και
 • την τήρηση αρχείων που απαιτούνται από τον νόμο.

Διαφορετικές περίοδοι διατήρησης των δεδομένων ισχύουν για διαφορετικά είδη προσωπικών δεδομένων. Για τον καθορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη τον όγκο, τη φύση και τον ευαίσθητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο απ’ ότι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική. Όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα τα διαγράψουμε ή καταστήσουμε ανώνυμα.

 

11. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Για να σας προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, κάποιες φορές είναι απαραίτητο να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), π.χ.:

 • με τους παρόχους υπηρεσιών μας που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ,
 • εάν είστε εγκατεστημένοι εκτός του ΕΟΧ, και
 • όπου υπάρχει διεθνής διάσταση στις υπηρεσίες που παρέχουμε σε σας.

Αυτές οι διαβιβάσεις υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες βάσει του ευρωπαϊκού και του κυπριακού νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κάθε φορά που διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ότι παρέχεται ένας βαθμός προστασίας παρόμοιος με αυτόν που παρέχεται στις χώρες του ΕΟΧ, εξασφαλίζοντας ότι εφαρμόζεται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δικλίδες ασφαλείας:

 • Θα διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες που έχουν θεωρηθεί ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Σε περίπτωση που διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες που δεν έχουν θεωρηθεί ότι παρέχουν επαρκή προστασία για τα προσωπικά δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες παρέχουν την ίδια προστασία σε προσωπικά δεδομένα όπως αυτή που παρέχεται στην Ευρώπη.
 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε παρόχους που έχουν τη βάση τους στις ΗΠΑ, ενδέχεται να τους διαβιβάσουμε δεδομένα εάν αποτελούν μέρος της Ασπίδας Προστασίας (Privacy Shield), η οποία απαιτεί από αυτούς να παρέχουν παρόμοια προστασία σε προσωπικά δεδομένα τα οποία μοιράζονται μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας (βλέπε «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» πιο κάτω).

 

12. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Πρόσβασης Το δικαίωμα παροχής αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων.
Διόρθωσης Το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς να διορθώσουμε τυχόν λάθη στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς, αν και ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων πληροφοριών που μας παρέχετε.
Διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) Το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (σε ορισμένες περιπτώσεις). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει οποιοσδήποτε καλός λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που έχετε κάνει χρήση του δικαιώματός σας να εναντιωθείτε στην επεξεργασία (βλέπε πιο κάτω), όπου μπορεί να έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα σας παράνομα ή όπου πρέπει να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τον νόμο. Σημειώστε, ωστόσο, ότι μπορεί να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά διαγραφής σας για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για τους οποίους θα ειδοποιηθείτε, εάν εφαρμόζονται, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματός σας.
Περιορισμού επεξεργασίας Το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (σε ορισμένες περιπτώσεις). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από εμάς να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όπου η χρήση των δεδομένων είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε, (γ) όπου χρειάζεστε να κρατήσουμε τα δεδομένα, ακόμη και αν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, καθότι τις χρειάζεστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή (δ) έχετε αντίρρηση ως προς τη χρήση των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε κατά πόσο έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιήσουμε που υπερισχύουν των λόγων σας.
Φορητότητας δεδομένων Το δικαίωμα λήψης των προσωπικών δεδομένων που μας δώσατε, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ή / και τη διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για τα αυτοματοποιημένα δεδομένα για την χρήση των οποίων αρχικά μας δώσατε συγκατάθεση ή τα οποία χρησιμοποιήσαμε για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.
Εναντίωσης Το δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν επικαλούμαστε ένα νόμιμο συμφέρον μας (ή συμφέρον τρίτου) και υπάρχει κάτι αναφορικά με την ιδιαίτερη σας κατάστασή που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία πάνω στη βάση αυτή καθώς αισθάνεστε ότι αυτό έχει επιπτώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματά και τις ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να καταδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
Να μην υπόκειστε σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων Το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα αναφορικά με εσάς ή με παρόμοιο τρόπο σας επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό.
Απόσυρση συγκατάθεσης Το δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή, σε περιπτώσεις όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσής σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε εάν ισχύει αυτό τη στιγμή που θα αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε ένα από αυτά τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων στις οποίες εφαρμόζονται, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dataprotection.gov.cy).

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε όπως μας:

 • στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email), καλέσετε ή αποστείλετε επιστολή – δείτε πιο κάτω: «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» ·
 • δώσετε αρκετές πληροφορίες για να σας αναγνωρίσουμε,
 • δώσετε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας, και
 • ενημερώσετε για το ποιο δικαίωμα θέλετε να ασκήσετε και μας παρέχετε τις πληροφορίες που σχετίζονται με το αίτημά σας.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε οποιοδήποτε τέλος για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα. Ωστόσο, ενδέχεται να επιβάλουμε μια λογική χρέωση αν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μηνός. Περιστασιακά μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο από ένα μήνα εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αριθμό αιτημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα κρατούμε ενήμερους.

13. Ασφαλής φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέπουμε την απώλεια ή την παράνομη χρήση των προσωπικών δεδομένων ή την παράνομη πρόσβαση σε αυτά. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε όσους έχουν πραγματική επιχειρηματική ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Όσοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας θα το κάνουν μόνο με τον εξουσιοδοτημένο τρόπο και υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας.

Έχουμε επίσης διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων. Θα ειδοποιήσουμε εσάς και οποιαδήποτε αρμόδια ρυθμιστική αρχή σε περίπτωση που υπάρχει υποψία για παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων όπου απαιτείται από μας να το πράξουμε σύμφωνα με τον νόμο.

14. Πως να υποβάλετε παράπονο

Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία που μπορεί να εγείρετε σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας.

Ο ΓΚΠΔ σας δίνει επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στο οποίο εργάζεστε, έχετε την συνήθη διαμονή σας ή έλαβε χώρα η ισχυριζόμενη παράβαση των νόμων περί προστασίας δεδομένων. Η εποπτική αρχή στην Κύπρο είναι ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην Οδό Ιάσονος, 2ος όροφος, 1082 Λευκωσία, τηλ: 22818456, φαξ: 22304565, email: commissioner@dataprotection.gov.cy, www.dataprotection.gov.cy.

15. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου δημοσιεύτηκε στις 14 Ιουνίου 2018.

Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική απορρήτου από καιρό σε καιρό. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε την επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου στην ιστοσελίδα μας και θα σας ενημερώσουμε επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν περιλαμβάνεστε στον κατάλογο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μας.

16. Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ταχυδρομικώς, μέσω email ή τηλεφωνικώς εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική απορρήτου ή τα δεδομένα που κρατούμε αναφορικά με εσάς.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα πιο κάτω:

Λεωφόρος Ακροπόλεως 90,

Στρόβολος, 2012 Λευκωσία, Κύπρος

Ταχ. Θυρίδα: 28995, 2084 Λευκωσία, Κύπρος

Email: dpo@voici-la-mode.com Τηλ: +35722884900